Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Tillsammans i hållbar riktning

Gör skillnad redan idag

Esam är ett rikstäckande företag som erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling. Vi kombinerar helhetsperspektivet med specialisttjänster och möter er där ni är just nu. Tillsammans tar vi er till konkreta resultat under den omställningsresa som alltmer präglar vardagen för Sveriges företag och organisationer. Vi har en bred kompetens och kan stötta er oavsett sektor, bransch och verksamhetsinriktning. För oss är alla uppdragsgivare lika viktiga. Enmansföretaget eller den stora koncernen, kommun, region eller myndighet. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi ser till helheten

På Esam utgår vi ifrån att allt hänger ihop. Först när alla aspekter vägs in, såväl miljö och klimat som människor och samhälle, kan vi skapa en hållbar framtid. Inom ramen för planetens gränser kan vi skapa hållbara demokratiska samhällen, där mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald är en självklarhet.

Vi arbetar enligt evidensbaserade metoder och på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt
hjälper vi företag och organisationer att ställa om och möta de krav framtiden kräver.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.

Nätverk