Esams logga i vitt

VÅRA KONSULTER

Vi är Esam

Vi är ett team som älskar det vi gör och som går in i varje uppdrag med stort engagemang och lyhördhet. Vi har olika bakgrund och erfarenheter, vilket tillsammans ger oss en bred kunskap och kompetens inom alla aspekter av hållbarhet. Det som förenar oss är vårt äkta engagemang och vår vilja att förändra världen i hållbar riktning tillsammans med er. Vi vill inspirera till att agera och visa att, trots den tuffa uppgift vi står inför, så kan vägen dit vara fylld av energi och glädje. Vi täcker hela Sverige, både fysiskt och digitalt, med kontor i Umeå, Stockholm och Göteborg.

En svartvit bild på Angela

073-1824425
angela.ekman-natt@esam.se

Senior konsult / hållbarhetskonsult
Utbildad Statsvetare.

Bred erfarenhet av att driva hållbar omställning i såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vilka är dina drivkrafter?

Det viktiga för mig är mötet mellan människor och den kraft som finns i samverkan och viljan att förbättra i hållbar riktning. Tycker om att lära tillsammans och bidra till mer hållbara och bättre resultat i dag än de vi hade i går. Trivs bäst när jag får stärka och stödja människor och verksamheter på resan för en breddad förståelse och förmåga att utveckla för mer hållbara och konkreta resultat. Gärna i ömsesidig och prestigelös samverkan.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Hållbar verksamhets- och affärsutveckling, utbildning, tvärsektoriell samverkan och strategiska nätverk, gärna men inte endast i politisk miljö. Strategi, analys och utvärdering samt kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Utbildad statsvetare med fokus på samhällsengagemang
 • Hållbara verksamheter och Agenda 2030
 • Organisation och Styrning & ledning
 • Verksamhets- och affärsutveckling
 • Kvalité, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001, 45001)
 • Process/projektledning
 • Revision, analys och hållbarhetsredovisning

Vad har du för bakgrund?

Med flera års erfarenhet av regionalt och lokalt utvecklingsarbete, nationellt/internationellt tillsammans med offentliga och privata aktörer så började jag på Esam 2007. Här har jag haft förmånen att få hjälpa och bidra i hållbarhetsprocesser för små- och stora företag, såväl som kommuner, regioner och myndigheter.

Efter 24 år i Västerbotten har jag nu återvänt söderut (född och uppvuxen i Småland) och driver nu vårt Göteborgskontor tillsammans med min kollega Cecilia Romeborn.

Vad är typiskt för Esam?

En gemensam vision om att en hållbar värld är möjlig. Bred och djup kompetens och en inspirationsrik och drivande verksamhet där vi varje dag blir lite bättre tillsammans med våra kunder.

Björn D

070-3016500
bjorn.dahlberg@esam.se

Senior konsult

Förvaltningsutbildning med fördjupning ekonomi.
Ledarskapsutbildning, media-utbildningar, och arbetsmiljö.

Vilka är dina drivkrafter?

Få företag och organisationer förstå betydelsen att ett långsiktigt hållbarhetsarbete som stärker deras varumärke och ger ökad kundnytta och lönsamhet. Jag tror på en ökad samverkan mellan företag och myndigheter/organisationer där vi tillsammans nyttjar varandras kompetenser för att gemensamt uppnå våra hållbarhetsambitioner.

Alla kan bidra …

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Fokuserar primärt på Hållbart byggande och förvaltande samt Hållbar finansiering

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Företagsledning och ledningsgruppsarbete
 • Strategiarbete och affärsutveckling
 • Styrelsearbete

Vad är din bakgrund?

Befattning som VD och vice VD över 11 år inom HSB Umeå och HSB Norr. Administrativ chef och ekonomichef 17 år inom Umeå Energikoncernen.

Vad är typiskt för Esam?

Professionella konsulter med hjärta och hjärna som jobbar tillsammans med sina kunder mot gemensamma mål under lättsamma former

BjornMalmhagen

070-3339499
bjorn.malmhagen@esam.se

Senior konsult
Utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Mångårig erfarenhet av design, verksamhetsutveckling och utveckling av ledningssystem.

Vilka är dina drivkrafter?

Drivs av utvecklingsfrågor och projekt som hjälper företag och organisationer till att bli mer effektiva och hållbara. Enkelhet, tydlighet och kunskap är viktiga ledord samt inte minst att ha så kul det bara är möjligt längs vägen!

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Design och utveckling av ledningssystem med fokus på att effektivt styra och utveckla organisationer i kombination med säkerställande av uppfyllande av externa krav.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Ledningssystem
 • ISO-certifiering 
 • Utbildning
 • Företagsledning (SME)

Vad har du för bakgrund?

Utbildad miljöinspektör, men har senaste 20 åren arbetat som konsult med framförallt design, uppbyggnad och revision av ledningssystem för i huvudsak miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet för SME-företag. Har även mångårig erfarenhet kring utveckling av IT-stöd för ledningssystem samt arbetat i rollen som företagsledare för både konsult- och IT-företag.

Vad är typiskt för Esam?

Ett öppet företag med stor portion av självbestämmande i konsultrollen samt fantastiskt duktiga och professionella kollegor!

En bild på Cecilia Romeborn i svartvitt.

070-7174028
cecilia.romeborn@esam.se

Hållbarhetskonsult
Utbildad hållbarhetsspecialist på SIH.

Mångårig ledarerfarenhet inom retail och erfaren projektledare.

Vilka är dina drivkrafter?

Jag drivs av utveckling och att hitta individers och organisationers fulla potential. Jag tror på kraften i att agera NU och att små dagliga förbättringar ger enormt utfall över tid. Jag är övertygad om att vi alla behövs och att varje steg vi tar bidrar till att vi tillsammans kan göra världen lite bättre – för oss och för planeten.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Utbildning och föreläsningar inom hållbarhet ofta med inriktning på miljö och klimat. Affärsutveckling samt processledning och projektledning. Klimatstrategi och klimatarbete.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Affärsutveckling
 • Förändringsledning /Processtyrt förändringsarbete
 • Implementering och förankring
 • Ledarskap och projektledning
 • Utbildad Hållbarhetsspecialist på SIH

Vad har du för bakgrund?

Jag har mångårig erfarenhet av ledarskap och försäljning som regionchef inom retail. Retail är en snabbfotad bransch och att driva förändring och utveckling i organisationen och samtidigt ta tillvara de styrkor som finns har varit en förutsättning för att lyckas. Jag har arbetat framgångsrikt med coaching och utbildning med fokus på att driva försäljning och lönsamhet. Utöver mitt huvuduppdrag som regionchef har jag även drivit projekt inom etablering samt hållbarhetsprojekt, inriktade på utbildning och lärande.

Vad är typiskt för Esam?

Unikt för Esam är att vi har arbetat tillsammans för en mer hållbar värld i snart 30 år – långt innan hållbarhet var ett välkänt och etablerat begrepp. På Esam finns en genuin vilja att driva utvecklingen och att tillsammans med kunder och samarbetspartners göra skillnad på riktigt!

En svart-vit bild på Christina Pihl

070-5983484
christina.pihl@esam.se

Konsult inom hållbar affärsutveckling

Senior konsult med lång erfarenhet av affärsutveckling i både näringslivet och ideella sektorn.

Vilka är dina drivkrafter?

Jag vill att alla barn i världen ska ha samma möjligheter till ett bra liv. Barnkonventionen ska gälla för alla. Näringslivet har en betydande roll och mitt driv fokuserar sig på att samarbeta över gränserna; näringsliv/ideell sektor/civilsamhället. Jag brinner för att fler ska använda hela sitt maktutrymme för att bidra till ett bättre sammanhang, en bättre verksamhet och en bättre värld med barnen i fokus.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Rådgivning i omställning till cirkulära affärsmodeller, Globala målen, klimatstrategi, hållbart företagande, hållbar affärsutveckling, affärscoach inklusive affärsplan. Insamlingsaktiviteter.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Fokus på att affärsmässighet och hållbar utveckling går hand i hand.
 • Effektivisera arbetet inom marknad/försäljning/insamling samt övrig verksamhets- och affärsutveckling.
 • Rutinerad affärsrådgivare åt startups.
 • Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller
 • Hållbart företagande inklusive hållbarhetsstrategi, klimatstrategi, hållbarhetsredovisning och övriga löpande uppgifter.

Vad har du för bakgrund?

Tidigare erfarenhet av att jobba i ledande position inom näringsliv och offentligt ägt bolag. Har lång erfarenhet av strategiska frågor inom telekom, hållbar affärsutveckling, CSR, samt affärsrådgivare och insamlingsansvarig. Som hållbarhetskonsult tar jag gärna uppdrag i form av rådgivare, coach, projektledare och interim.

Vad är typiskt för Esam?

Professionella och generösa kollegor med mycket glädje som tar frågan om hållbar utveckling utifrån en helhetssyn. Ett gäng konsulter som är djupt engagerade!

En svart-vit bild på David Sandén.

070-3904092
david.sanden@esam.se

VD, Utbildare och senior konsult inom hållbar utveckling Magisterexamen Miljö- och hälsoskyddsprogrammet.

Mångårig erfarenhet inom utbildning, projektledning och rådgivning inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vilka är dina drivkrafter?

Att få det svårbegripliga tillämpbart och användbart. Att vi använder våra resurser, materiella som mänskliga, på ett hållbart sätt.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Utbildningar och föreläsare inom arbetsmiljö – bostad och hälsa, miljö och hållbarhet med fokus på kemikaliehantering. Certifieringar inom miljö, arbetsmiljö samt kvalité.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Miljölagstiftning i praktiken 
 • Fukt och mögel 
 • Kemikaliehantering 
 • Livsmedelsproduktion ur ett hållbarhet/säkerhetsperspektiv 
 • Internrevisor inom miljö, arbetsmiljö samt kvalité 

Vad har du för bakgrund?

Som en ung simlärare började jag stortrivas med att få andra människor att utvecklas. Arbetade många år inom KFUM och BRIS innan/parallellt med magisterexamen i MHS vid Umeå universitet. Sen gick tåget via labbet på Analycen, som miljöhandläggare på Göteborgs kommun till Esam där jag nu jobbat sedan 2006. Då stora fritidsintressen är sång, matlagning och segling, gärna i kombination med varandra, låter jag även mina uppdrag färgas av det när det är möjligt.

Vad är typiskt för Esam?

Människorna, humorn och lättsam professionalism.

En svart-vit bild på Ebba Almqvist.

070-2925939
ebba.almqvist@esam.se

Hållbarhetskonsult med bakgrund inom statsvetenskap och hållbar stadsutveckling.

Vilka är dina drivkrafter?

Hållbarhetsarbete kan ibland kännas stort och svårbegripligt. Jag drivs av att få det svårbegripliga att bli inspirerande, tillämpbart och användbart. Någonting jag tror krävs för ett inkluderande samhälle med en hållbar miljö på lång sikt.

 Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Strävar efter att tillsammans med kunden strategiskt utveckla samhällen, organisationer och företag i hållbar riktning. Några fokusområden är processledning och verksamhets- och processutveckling för hållbarhet i bred bemärkelse, men även mer specifikt inom områden som social hållbarhet och hållbar stadsutveckling. 

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Jämställdhet, mångfald och inkludering
 • Hållbar stadsutveckling
 • Olika former av kvalitativ och kvantitativ analys
 • Processledning

Vad har du för bakgrund?

Har länge brunnit för mänskliga rättigheter och bland annat arbetat som informatör för RFSU under en tid. Utöver det har jag även arbetat i samverkansfrämjande projekt. En statsvetenskaplig utbildning, tillsammans med studier i hållbar stadsutveckling har gett mig en fördjupad förmåga att genomföra olika former av kvalitativa och kvantitativa analyser, främst inom områden som jämställdhet och hållbar stadsutveckling med inriktning på social- och ekologisk hållbarhet.  Jag växer i roller där jag får möta andra människor och tillsammans identifiera möjligheter att göra skillnad för en hållbar utveckling.

Vad är typiskt för Esam?

Ett outtröttligt engagemang för hållbarhetsfrågor, gemenskap och inspiration.

En svart-vit bild på Erica Hansen​.

072-9993310
erica.hansen@esam.se

Hållbarhetskonsult

Civilekonom med inriktning Service Management.
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen i Project Management och internationellt certifierad coach.

Vilka är dina drivkrafter?

Bättre resultat, smartare affärer och ett roligare arbetsliv.

Och utan ett aktivt hållbarhetsarbete har vi dåliga förutsättningar på vår planet. Jag drivs av att stärka nyfikenhet hos dem som vill utforska hållbarhetsfrågan. Jag får energi av att växla strategiskt, taktiskt och operativt arbete för att stötta och stärka organisationer på sin påbörjade eller fortsatta resa.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Mitt fokus är att planera, genomföra, utvärdera och stötta hållbart utvecklingsarbete med grund i ledning, organisation och medarbetarskap.

 • Affärs- och verksamhetsplanering
 • Hållbar affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi

Vilka är dina främsta kompetenser?

Erfarenhet, kunskap i kombination med personlighet och problemlösning gör att mina specialistkompetenser primärt är resultatorienterad förändringsledning, processutveckling, projektledning och coaching.

Med positiv energi faciliterar jag möten, workshops och modererar debatter för att växla upp nyfikenhet och kunskap för hållbar utveckling.

Vad har du för bakgrund?

Jag har erfarenhet av ledningsgruppsarbete, fullt budget- och personalansvar. Branscherfarenhet främst från telekom och turism. En erfaren generalist med fördjupad yrkeserfarenhet inom:

 • affärs- och verksamhetsutveckling
 • projekt och process
 •  ledarskap, coaching och kommunikation
 • marknadsföring och försäljning

Vad är typiskt för Esam?

Kompetenta och engagerade konsulter vill arbeta med viktiga frågor och säkerställa att hållbarhet är självklar och väl integrerat del i Sveriges organisationer och samhällen.

 

En svart-vit bild på Hans Bredberg​.

070-6106373
hans.bredberg@esam.se

Senior konsult inom ledningssystem och hållbarhet

4 årig teknisk utbildning med påbyggnad av flertal universitetskurser.
25+ års erfarenhet av arbete med ledningssystem.

Vilka är dina drivkrafter?

Drivs av att hjälpa företag och organisationer att få till bra styrning som hjälper dem att bli mer hållbara.  Det skall vara enkelt och ge bra nytta. Less is more.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Att hjälpa kunderna upprätta kundanpassade ledningssystem som hjälper dem i sitt förbättringsarbete.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Projektledning för införande av ledningssystem
 • Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001, 45001
 • Interna revisioner, leverantörsrevisioner, hållbarhetsrevisioner
 • Utbildning 
 • Workshops kring strategiska frågor
 • Inhyrd miljösamordnare, kvalitetssamordnare, arbetsmiljösamordnare
 • Rådgivning för underhålla och förbättra ledningssystem
 • Lagkrav och lagefterlevnad

Vad är din bakgrund?

Har 32 års erfarenhet av arbete med ledningssystem. De senaste 17 åren arbetat med uppbyggnad, rådgivning, utbildning och revision av ledningssystem för både privata företag men även kommuner.

Vad är typiskt för Esam?

Drivna och kreativa kollegor som lever och levererar hållbar utveckling.

Klas Hyllander

073-3826622
klas.hyllander@esam.se

Hållbarhetskonsult

Mångårig erfarenhet som konsult och utbildare i frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering.
Mångårig erfarenhet som chef, inklusive som högste chef för en civilsamhällesorganisation.

Vilka är dina drivkrafter?

 • Att hjälpa ledare och medarbetare hos våra kunder att utvecklas
 • Att bidra till ett hållbart företagande och ett hållbart samhälle
 • Problemlösning. Förbättring.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Jag arbetar i dag främst med social hållbarhet och då särskilt med frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Ledarutveckling för ökad jämställdhet och mångfald
 • Chefs- och personalutbildningar
 • Handledning till chefer
 • Rådgivning och processledning för utveckling av organisationer
 • Inspirationsföreläsningar

Jag har särskild kunskap om män och maskuliniteter, och jag har erfarenhet av arbete i mansdominerade sektorer och organisationer. Jag har också särskild kunskap om förebyggande av kränkande behandling och sexuella trakasserier.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en civilingenjörsexamen och började min yrkesbana som forskningsingenjör inom mobil telekommunikation. Så småningom sökte jag mig till chefsjobb. Efter några år insåg jag att mitt hjärta mera slog för frågor om hur det är att vara människa, inte minst utifrån perspektiv om ledarskap och makt. Den insikten ledde in mig på en väg som jag på förhand aldrig hade kunna föreställa mig. Som chef och talesperson för en civilsamhällesorganisation som verkar för jämställdhet och mot våld fick jag efter handtillfälle att tala inför regeringar och ministrar, jag fick ingå i svenska delegationer till FN, vara med i TV, radio och tidningar. Kunskapen om män och jämställdhet tog mig med storm, och sedan dess har jag på olika sätt arbetat med att utveckla och sprida den kunskapen vidare till andra.  

Vad är typiskt för Esam?

Kompetenta medarbetare med ett genuint och djupt engagemang för hållbarhet.

image001

076-7685397
lars.bolling@esam.se

Senior hållbarhetskonsult Kulturgeograf och sociolog med påbyggnadsutbildningar inom ledarskap, arbetsmiljö och affärsutveckling.

Mångårig erfarenhet av ledarskap, kvalitet, arbetsmiljö och att driva hållbar omställning.

Vilka är dina drivkrafter?

Jag drivs av possibilism, entreprenörskap och ett stort socialt engagemang för att utveckla ett samhälle för alla.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Att få människor och organisationer att växa och utvecklas i hållbar riktning. Som hållbarhetskonsult gör jag det som ledare, strateg, utbildare, utredare och revisor.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Generalist inom hållbarhet och samhällsutveckling
 • Process/projektledning
 • Ledarskap och coachning
 • Arbetsmiljö
 • Kvalitet
 • Utbildare och utredare
 • Affärsutveckling och strategi

Vad har du för bakgrund?

Jag har 15 års erfarenhet av att vara chef och konsult inom samhällsbyggnadsbranschen. Jag är i grunden kulturgeograf och sociolog och har ofta roller som projektledare/processledare, strateg/expert, utredare/utbildare i samhällsutvecklingsuppdragen. Jag har således många års erfarenhet av att leda och arbeta fram strategier och koncept i hållbarhetsprojekt ofta inom infrastruktur och bygg/fastighet med både privata företag och statliga organisationer som uppdragsgivare. Jag har också skaffat mig en god förståelse för hela projektprocessen inom samhällsbyggnadsområdet, med projekterfarenhet från både utförarsidan och beställarsidan samt från tidiga skeden till drift- och underhållsverksamhet.

Vad är typiskt för Esam?

Djup kunskap och imponerande bredd inom hållbarhetsområdet. Stort fokus på utveckling, arbetsglädje, driv och mod för att tillsammans utveckla hållbarheten i vårt samhälle i Sverige likväl som internationellt.

Maria

070-2400182
maria.blechingberg@esam.se

Konsult inom hållbar utveckling
Universitetsutbildning fil.mag. inom tillämpad miljövetenskap.

Mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling med hållbar utveckling i fokus.

Vilka är dina drivkrafter?

Jag vill hjälpa företag att rädda världen och samtidigt blomstra.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Strategi, hållbart företagande, hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, hållbar värdekedja, hållbar leverantörskedja, hållbarhet med ISO 26 000, klimatstrategi, ISO 14001 som verktyg för hållbar utveckling, coach samt affärsplan second opinion.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Utbildad miljövetare med fokus på energi, basindustri och infrastruktur
 • Affärsmässighet och hållbar utveckling går hand i hand.

Vad har du för bakgrund?

19 års erfarenhet av att driva hållbarhets- och miljöfrågor i näringslivet, varav 7 år som konsult. Tidigare erfarenhet av att jobba i ledande position inom näringsliv, branschorganisation och offentligt ägt bolag. Maria har lång erfarenhet av strategiska frågor inom energiområdet, hållbar affärsutveckling, CSR, samt rådgivare och omvärldsbevakare. Roller som Maria gärna har som konsult är rådgivare, coach, processledare, facilitator, mellanrumsledare, projektledare, hållbarhetschef. Uppdrag just nu inom: svensk basindustri, energibolag, inköpsorganisation inom strategi, hållbarhetsrapport, ledningssystem för hållbart företagande, workshopledning, verksamhetsutveckling.

Vad är typiskt för Esam?

Vårt evidensbaserade arbetssätt som leder företag och organisationer på den härliga resan till en hållbarare värld. Vår passion för hållbar utveckling för individ och organisation.

 

En svart-vit bild på Michael Jalmby​.

070-6397239
michael.jalmby@esam.se

Senior rådgivare hållbar utveckling & affärer

Initiativtagare till Biofuel Region, Biogas Norr, CEBANS – nätverk för cirkulär affärsutveckling och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande.

Vilka är dina drivkrafter?

 • Skapa systemförändringar på lokal och regional nivå
 • Inspirera människor att se möjligheterna med hållbarhet
 • Utmana människor att utforska hindren för en hållbar verksamhet
 • Skapa hävstänger för hållbarhet på lokal och regional nivå

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Mitt fokus är att stötta företag och organisationer att strategiskt styra mot hållbarhet med ledorden; SYSTEMSYN, PRINCIPER FÖR HÅLLBARHET OCH CIRKULÄR EKONOMI SAMT SAMVERKAN OCH FLEXIBILITET.

Jag stöttar företag & organisationer genom rollerna inspiratör, processledare och/eller föreläsare.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Strategisk styrning mot hållbarhet
 • Hållbar stadsutveckling
 • Cirkulär affärsutveckling
 • Hållbart byggande och förvaltande
 • Systemsyn, principer för hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Processledning (leda grupper/organisationer mot ett gemensamt hållbarhetsmål)
 • Strategiska nätverk

Vad har du för bakgrund?

Jag är ekonom och har en bakgrund inom bank och träindustrin innan jag 1994 började med hållbar utveckling på Esam. Som en röd tråd genom mitt liv går hållbarhet och elitspelande i basket (numera engagerad ledare i Umeå BSKT i SBL - Svenska Basketligan) samt ungdomstränare. Familj med sambo och två döttrar i tonåren.

Under fyra år vid milleniumskiftet arbetade jag med Miljöforum Västerbotten med målet att få akademi, näringsliv och offentlig sektor att samverkan i miljöfrågor. Även uppdrag som projektledare under tre år för Energisamverkan Norr (2012-2015). I övrigt hela tiden på Esam.

Vad är typiskt för Esam?

Öppenhet, glädje och professionalism. “Kom och var som du är” har alltid varit ett motto, vilket skapar trygghet och arbetsglädje. Att alltid stötta varandra med kompetens blir ytterligare ett sätt att skapa trygghet i det professionella uppdraget gentemot kunder.

Sara

070-2381085
sara.ekenstedt@esam.se

Senior rådgivare/konsult hållbar utveckling

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet. Teaterpedagog Wendelsbergs folkhögskola.

Vilka är dina drivkrafter?

Att hjälpa företag och organisationer att bli mer hållbara samtidigt som både de och jag utvecklas till hållbara individer som känner att livet är meningsfullt.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Generalist inom hållbarhetsområdet. Oavsett vilka verktyg eller metoder som används så är två begrepp centrala för att något ska hända: "tillsammans" och "målbild". I min roll handlar det oftast just om det: att vi skapa ett "tillsammans" och en gemensam "målbild", där alla känner att de kan bidra med det de är bäst på.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Projektledning
 • Utbildare och rådgivare inom hållbar utveckling
 • Ledningssystem enligt ISO-standarder
 • Intern revisor
 • BAM-handledare

Vad har du för bakgrund?

Jag började min karriär som teaterpedagog, men läste sen till miljö- och hälsoskyddsinspektör på Umeå universitet. Jag har jobbat som miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen och som konsult på Esam. Mina uppdrag har främst varit som utbildare, föreläsare, projektledare eller som inhyrd samordnare för miljö/arbetsmiljö. Jag trivs bäst när jag får vara kreativ tillsammans med mina kunder.

Vad är typiskt för Esam?

Vi är en samling människor som drivs av samma dröm om ett hållbart samhälle. Och som försöker leva den drömmen också.

 

 

En gråvit profilbild på Susanne

Susanne Eriksson

070-9949201
susanne.eriksson@esam.se

Hållbarhetskonsult Universitetsutbildning inom miljö- och hälsoskydd inkl rättsvetenskap.

Mångårig erfarenhet av verksamhetshetsutveckling.

Vilka är dina drivkrafter?

Att utveckla och driva förbättringsarbetet framåt tillsammans med mina kunder och kollegor på Esam. När vi hittar det där som är nyckeln till förbättring hos en kund och vi tar kliven framåt – då mår jag som bäst.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Projektledare inom införande av ledningssystem
 • Skräddarsy och anpassa ledningssystem som är anpassade efter kundens behov
 • Ledningssystem för miljö enligt ISO 14001
 • Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och 13485
 • Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
 • Inhyrd som miljösamordnare/miljöchef, kvalitetssamordnare/kvalitetschef och som arbetsmiljösamordnare
 • Stöd och rådgivning i det löpande arbetet med att koordinera ett ledningssystem
 • Internrevisor inom ovanstående områden
 • Lagkrav och efterlevnadskontroller
 • Utbildare och föreläsare inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och ledningssystem

Vad har du för bakgrund?

Innan jag började på Esam läste jag både vid Mittuniversitetet och Umeå universitet och avslutade med Miljö- och hälsoskyddsprogrammet med inriktning ledningssystem. Exjobbet ledde in till Esam där jag blev kvar och år 2000 blev jag anställd på Esam. Under de ca 20 åren sedan dess har allt från multinationella företag till det lilla enskilda företaget och offentliga organisationer passerat i uppdragen. Idag består mina uppdrag till stor del av kvalitet, kvalitetssäkring och organisationsutveckling med en hållbar arbetsmiljö utöver rena miljöfrågor. Det har varit och är fortfarande roligt att ha långa relationer med våra kunder, jag är ofta anlitad som stöd till miljö- och kvalitetschefer hos våra kunder eller inhyrd som miljö- och kvalitetschef och har flera kunder som jag följt i många år nu. Dessutom är jag själv anställd i ett globalt företag och arbetar som hållbarhetssamordnare där vilket ger mig mycket värdefull erfarenhet att dela med mig av i mina kunduppdrag hos Esam. 

Vad är typiskt för Esam?

Vi har en stor bredd i kunskap, erfarenheter och bakgrunder bland konsulterna på Esam med det gemensamt att vi samlas kring området hållbar utveckling och hur man driver utvecklingen framåt mot en bättre framtid. Esam är en dynamisk och kreativ samling konsulter. Vi försöker skapa stabilitet och fasta rutiner men hamnar ändå alltid i någon ny kreativ innovativ idé som vi vill genomföra. Det är typiskt Esam för mig. Och passar mig ypperligt!

Asa Wilske

070-5632220
asa.wilske@esam.se

Senior konsult inom hållbar utveckling och ledarskap. Civilingenjör Kemi med mer än 30 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete.

Har haft olika ledande roller inom kommunal, statlig och privat sektor.

Vilka är dina drivkrafter?

Främsta drivkraft är glädjen av att tillsammans kunna förändra samhället i en hållbar riktning. 

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Projektledning, förändringsarbete och ledarskap. Djup sakkunskap inom miljöområdet och miljölagstiftningen.

Vilka är dina främsta kompetenser?

 • Miljö- och klimatfrågor
 • Förändringsarbete
 • Ledarskap

Vad har du för bakgrund?

Har jobbat som miljökonsult under många år och fått se hur miljöfrågorna utvecklats. Har de senaste 20 åren haft ledande roller inom såväl privata, kommunala som statliga organisationer. Som Miljö- och Hållbarhetschef på Göteborgs Hamn bidragit till att verksamheten flyttat fokus från ”måsten” till att se affärspotentialen i ett ambitiös miljö- och hållbarhetsarbete.

Vad är typiskt för Esam?

Esam har en lång erfarenhet inom hållbar utveckling och kan därför förstå utmaningarna och möjligheter som våra kunder står inför. På så sätt blir ett utvecklingsarbete inspirerande och ger den passion och glädje som stärker viljan till förändring.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er. Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.