Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Esam lanserar CSRD – Steg för steg

Esam lanserar nätverksutbildningen CSRD – Steg för steg!

Kämpar du själv med CSRD och hållbarhetsrapportering? Behöver ni ett bollplank i arbetet med CSRD? 
Under 1 år med start i oktober 2023 har du möjlighet att förena praktiskt arbete i din egna verksamhet samtidigt som du tar del av en plattform där du kan bolla knäckfrågor med andra, ta del av tips och idéer samt skapa värdefulla kontakter. 

Vad får du som deltagare?

  • Högkvalitativ utbildning: Få en djupgående förståelse för CSRD och de senaste hållbarhetskraven.​
  • Praktiskt arbeta: Tillämpa dina kunskaper på ditt eget företag för att se direkt resultat.​
  • Verktygslåda: Metoder och verktyg för att ta arbetet vidare och arbeta med CSRD i den egna verksamheten både i år, och nästa. ​
  • Tillgång till en gemensam plattform: När ni kör fast eller en fråga dyker upp så finns det en naturlig plats att resonera kring utmaningen på. ​
  • Bygg nätverk: Skapa värdefulla kontakter och dela erfarenheter med andra i och utanför din bransch.

Läs mer på: https://www.esam.se/utbildningar/csrd-i-natverk/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *