Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Esam signerar Umeå kommuns klimatfärdplan

Idag signerar Esam Umeå kommuns klimatfärdplan. Vi är glada över Umeå kommuns inbjudan till handslag och vi vill mer!

Vår delaktighet i nätverk och initiativ, som Umeå klimatfärdplan och Stockholms Stads Klimatpakt, är en viktig del i Esams arbete i hållbar riktning. Via samverkan med de organisationer och företag som är våra kunder, nu och framåt, kan vi göra skillnad. 

Dagens signering av Umeå klimatfärdplan är ett avstamp för att växla upp takten, och vi siktar nu på ännu fler kraftfulla samarbeten i norr för en hållbar samhällsomställning. I ett framåtriktat klimatarbete ser vi systemperspektivet som en bärande del, där exempelvis biologisk mångfald och nyttjande av mark är centrala. Vårt klimatmål är att reducera utsläpp för hela vår värdekedja i Scope 1-3 i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål.

Vi som tjänsteföretag har störst påverkan genom den omställning som sker hos och genom våra kunder. I detta arbete vill vi även kroka arm med alla goda krafter i civilsamhället.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *