Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Cecilia Romeborn ny VD för Esam AB 

Cecilia Romeborn blir ny VD för Esam AB från den 1 april 2023. Det beslutades på föreningsstämman fredagen den 17 mars. 

”Jag är tacksam för förtroendet och ser verkligen fram emot uppdraget. Att gemensamt med Esams delägare och tillika kloka kollegor sträva efter maximal ”hållbarhetsnytta”. Att i min roll och tillsammans med kompetenta kollegor, kunder och samarbetspartners ha möjlighet att bidra, ger energi och handlingskraft. Vi ska våga utmana, gör det omöjliga möjligt och ha roligt på resan.  
Alltid med våra kunder och uppdragsgivare i fokus.” säger Cecilia Romeborn  

Vi lever i en utmanande tid, där våra beslut och handlingar påverkar hela mänsklighetens framtid.  Där vikten av ett helhetstänk som skapar synergier ökar, som kopplar ihop jämställdhet med klimat och miljö och där ökat ansvarstagande skapar lönsamhet och genererar värde på flera plan. Alla små steg och stora kliv vi tar är lika viktiga. Och vi behöver agera NU och i samverkan – i hållbarhetsfrågor är vi aldrig konkurrenter.   

Esam grundades 1990 och är ett av Sveriges äldsta konsultföretag inom hållbar utveckling. Bolaget genomsyras av systemsyn och helhetssyn på hållbarhet och erbjuder tjänster inom såväl strategiskt som operativt hållbarhetsarbete. Esam består i dagsläget av 18 konsulter som via kooperativt ägande, i form av en ekonomisk förening, äger Esam AB.  

Ägarna i Esam AB beslutade på årsstämman den 17 mars att det operativa ledarskapet, i form av VD, från den 1 april övergår till Cecilia Romeborn. Cecilia har varit konsult i Esam sedan 2021och har lång erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete.  

”Att leda människor med starkt engagemang, eget driv och vilja är något jag alltid uppskattat. Att hålla ihop oss självständiga konsulter kan säkert upplevas utmanande, men jag ser framför allt ett mod och en kraft utöver det vanliga. Våra olika bakgrunder och kompetenser ger oss möjlighet att jobba med komplexa hållbarhetsfrågor från olika perspektiv, och hitta synergier och möjligheter.  Och viktigast av allt- Det som förenar oss är ett stort hjärta kombinerat med en genuin vilja att driva i hållbar riktning” avslutar Cecilia Romeborn. 
 

Cecilia tar över efter David Sandén som varit VD under de fyra senaste åren. David fortsätter nu som senior partner och konsult i Esam.  

Vid stämman valdes också en ny styrelse; Erica Hansen, Maria Blechingberg och Angéla Ekman-Nätt, tillika styrelseordförande. 

Mer information lämnas av:  

Cecilia Romeborn, VD Esam  

Cecilia.romeborn@esam.se 

070-7174028  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *