Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
Cecilia.romeborn@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Succén fortsätter – fem nya företag ställer om till cirkulär affärsmodell

Efter ett lyckat pilotår är det dags för en ny grupp företag och affärsutvecklare att påbörja resan från en linjär affärsmodell till en cirkulär. Genom att utveckla sin affärsmodell får företagen möjlighet att justera sitt erbjudande till ökad hållbarhet och kan hitta nya affärer och marknader.

Sverige ökar takten i den gröna omställningen och nya direktiv kommer från EU. Höjda krav och förväntningar från kunder påverkar även små och medelstora företag som utgör 99,9 procent av samtliga bolag i Sverige.

Cirkulärt entreprenörskap ökar företagens konkurrenskraft och skapar nya värden. För att skapa möjligheter för regionens små och medelstora företag startar CEBANS via Esam, North Sweden Cleantech och Cradlenet ett årsprogram med en ny grupp företag och affärsutvecklare som ska arbeta med att ställa om sin linjära affärsmodell till en cirkulär. Deltagarna får bland annat stöd och coaching i cirkulär affärsutveckling, erfarenhetsutbyte med andra i samma situation samt träning i nya metoder och verktyg.

Spännande företag och proaktiva affärsrådgivare

Årets företag som deltar i utvecklingen till cirkulära affärsmodeller är Energibyrån, Medicvent, Team Norr, Umpac och Vidde Snow Mobility. Här finns allt från start-ups till etablerade företag och såväl produkt- som tjänsteföretag.

Allt fler affärsutvecklare har börjat intressera sig för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. I årsprogrammet ges möjlighet för dem att utveckla och testa sina kunskaper tillsammans med företagen.

  • Vidde arbetar med att ta fram den första cirkulära snöskotern! Det här behöver matchas med rätt cirkulära affärsmodell. Vi uppskattar att få arbeta ihop med ett flertal erfarna affärsutvecklare för att identifiera var och hur Vidde kan göra mest nytta för både våra kunder och vår planet, säger Christian Lystrup, CEO Vidde
  • Att få arbeta med att utveckla cirkulära koncept är framtiden och det här projektet känns väldigt spännande och utmanande, både för mig och företagen, säger Erika Lind, affärsutvecklare på Almi Nord.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *