Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

BÄTTRE ARBETSMILJÖ - BAM

Bättre arbetsmiljö - BAM

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att samarbeta/samverka, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor och att kunna söka information. Alla dessa färdigheter sammanfogas i en enkel metod och övas under BAM-utbildningen genom grupparbeten kring fall som belyser arbetsmiljöfrågor/-situationer från olika perspektiv.
Utbildningen kan genomföras som öppen med deltagare från flera företag eller företagsanpassad fördelad på 2 + 2 eller 2 + 1 dagar beroende på organisationens behov. Under den öppna BAM-utbildningen belyser vi grundläggande delar av arbetsmiljölagen som ansvar, roller och värdet av att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor samt viktiga föreskrifter som berör alla typer av företag. I den företagsanpassade BAM-utbildningen kan vi efter era behov även lägga fokus på branchspecifika föreskrifter som är centrala för er verksamhet.

Målgrupp: Chefer/Arbetsledare, Skyddsombud/Arbetsmiljöombud och andra som behöver kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Plats: Meddelas senare

Pris för 3 dagar: Företag som är med i Esams nätverk betalar 7500 kr/person, övriga betalar 9500 kr/person. I priset ingår material (flera grundböcker i arbetsmiljö) samt fika och lunch.

ANMÄLAN

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.