Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-3904092
david.sanden@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Cirkulär ekonomi
2 utbildningar

Cirkulär ekonomi – 2 utbildningar

1. Cirkulär produkt- och tjänsteutvecklare – Diplomutbildning
CIRKULÄR EKONOMI FÖR PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLARE PÅ KVARTSFART 12 VECKOR

Utbildningen är för dig som arbetar med att utveckla kunderbjudande, produkt eller tjänst, och som har behov av kunskap och verktyg för val av material, design och affärsmodell utifrån den växande cirkulära marknaden. Du arbetar i privat eller offentlig verksamhet.

2. Cirkulär upphandlare – Diplomutbildning
CIRKULÄR EKONOMI FRÅN TEORI TILL PRAKTIK FÖR UPPHANDLARE PÅ KVARTSFART UNDER 12 VECKOR

Utbildningen är för dig som arbetar med upphandling samt deltar i er organisationsprocesser för inköp av varor, tjänster med mera som antingen regleras av speciella lagar och regler eller av andra interna indikatorer. Du arbetar i privat eller offentlig verksamhet.

Om utbildningen
Utbildningen möter efterfrågan på kunskap om, och accelerera omställningen till, den cirkulära ekonomin. Den ger dig kunskap och förståelse om hur marknader, kunder, konkurrenter och resurser påverkas och utvecklas när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi. Efter utbildningen ska du kunna implementera den cirkulära ekonomin i din roll som produkt- och tjänsteutvecklare. 

Omfattning och upplägg:
Utbildningen är ortoberoende online utbildning på kvartsfart under 12 veckor. Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och handledning. Föreläsningarna ges av personer med lång erfarenhet av cirkulär omställning inom relevanta områden för utbildningen. Diplom utfärdas när de olika delmoment är avslutade. 

Pris: En person 21 000 kr, två personer och fler från samma organisation 18 000 kr/pp.
Digital: Via Teams
Datum: Meddelas vid intresse

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.