Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

DIPLOMERAD
HÅLLBARHETSSTRATEG
OFFENTLIG SEKTOR

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor ​

Vår tvådagarsutbildning i samarbete med Aktuell Hållbarhet i att arbeta med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen, som riktar sig till tjänstemän inom offentlig sektor, ger dig konkreta metoder och verktyg för att skapa och implementera hållbarhetsstrategier på ett systematiskt sätt, utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Vi lägger stor vikt vid hur du skapar engagemang och förankrar arbetet med medarbetare och beslutsfattare.

För dig som arbetar inom privat sektor finns även utbildningen Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv.

Utbildningen går igenom:

  • Hur du kan utgå från systemsyn och Agenda 2030 som kompass för arbetet med hållbar utveckling
  • Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en komplex verksamhet – att prioritera, navigera och leda för bättre resultat samtidigt som du ska omsätta visioner, mål/målkonflikter och handlingsplaner i en praktisk vardag.
  • Hur du engagerar både den egna organisationen och övriga samhällsintressenter.
  • Hur du kan arbeta med förändringsarbetet, skapa motivation och använda gruppdynamik för att nå bättre resultat.
  • Hur du hanterar samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
  • Ett flertal verktyg som du kan använda dig av för att lyckas bättre i ditt arbete. Dessa gås igenom översiktligt och du får testa tillämpning av ett urval under kursens gång. Efter kursens avslut får du tillgång till ytterligare fördjupning via en länk.

Under utbildningen finns det utrymme att diskutera specifika och personliga problemställningar från den egna vardagen i offentlig sektor, som kan vara relevant för övriga deltagare. 

Om du vill veta mer kan du besöka Aktuell Hållbarhet eller kontakta Angéla Ekman-Nätt.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.