Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

HÄRDPLASTER

Härdplaster

Den här utbildningen vänder sig till personer som leder eller utför arbete med material som innehåller isocyanater. Efter utbildningen har du fått de kunskaper som krävs enligt föreskriften AFS 2011:19 kemiska arbetsmiljörisker. Under utbildningen går vi bl.a. igenom risker vid hanteringen, lagstiftning samt hur man arbetar säkert. Utbildningsbevis erhålls efter genomgången utbildning. 

Digital: 1 sep kl 8.30-12.00

Pris: Företag i Esams nätverk betalar 2250 kr/person. Övriga betalar 3250
kr/person.

ANMÄLAN

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.


Våra tjänster