Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

MILJÖLAGSTIFTNING

Miljölagstiftning

Du är som verksamhetsutövare skyldig att visa att du besitter nödvändig
kunskap för att uppfylla lagens krav. Oavsett om du som verksamhetsutövare bryter mot reglerna uppsåtligen eller av oaktsamhet kan tillsynsmyndigheten besluta om att ta ut en miljösanktionsavgift.

Utbildningen vänder sig till företagsledare eller andra som ansvarar för att
verksamheten håller sig ajour med vilka krav som finns i miljölagstiftningen och hur man efterlever dessa.
Under utbildningen går vi igenom miljöbalkens kapitel och ger en översiktlig bild av hur den fungerar, vilka krav som finns där och hur dessa berör dig som verksamhetsutövare. Vi tar också upp miljörelaterad lagstiftning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som
berör t.ex. hanteringen av brandfarliga produkter samt REACH (kemikaliehantering).

Föreläsningen blandas med gruppövningar och diskussion.

Digital: På förfrågan

Pris: Företag i Esams nätverk betalar 3950 kr/person. Övriga betalar 4950 kr/person.

ANMÄLAN

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.