Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

SYSTEMATISK
ARBETSMILJÖARBETE – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska få en grundläggande kunskap om vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 innebär samt vilka krav man berörs av som företag. Vi går igenom hur man genomför riskbedömningar och relevant lagstiftning för att du ska känna dig trygg på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig främst till dig som ska leda och arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget.

Digital: 7 dec kl 8.30-16.00

Pris: Företag i Esams nätverk betalar 3950 kr/person.
Övriga betalar 4950 kr/person.

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.


Våra tjänster