Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

STRATEGISKT
HÅLLBARHETSARBETE

Affärsutveckling

Vi hjälper er att koppla ihop hållbarhet med era affärsmål. Rätar ut frågetecken och utmanar era mål så att ni kan komma vidare i ert arbete. Vi hjälper också till att arbeta fram policys och strategier. 
Tillsammans bygger vi relevant kunskap, utvecklar strategier och successivt bistår med att skapa handlingsplaner för ert företag och stötta i arbetet att utveckla en affärsmodell där hållbarhet är integrerat. Vi guidar ledning och styrelser från vision och mål via strategi och genomförande till en mer hållbar affär. Det kan innebära nya hållbara marknader, nya varor och tjänster eller mer hållbaraprocesser.

Cirkulär ekonomi

Vi lämnar det traditionella slit- och slängsamhället, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till en cirkulär ekonomi där resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt och under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel.
I den cirkulära ekonomin övergår vi från att äga och konsumera produkter (förbruka och slänga) till att i stället bli användare av produkter och använda dem för deras funktioner (genom att exempelvis hyra, dela, leasa eller låna). Produkter designas för att enkelt kunna lagas, uppgraderas, renoveras, skapa nytt av gammalt och slutligen återvinnas. Nya cirkulära affärsmodeller utvecklas för att möjliggöra för produkter och material att cirkulera och samtidigt framtidssäkras affären. I en cirkulär ekonomi finns det i stort sett inget avfall, utan alla produkter och allt material som ett företag eller en privatperson inte behöver eller kan ta tillvara på, blir en resurs åt någon annan.
Värdebaserade affärsmodeller spelar en nyckelroll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom att ställa om till en värdebaserad affärsmodell som PaaS (även kallad funktionsförsäljning) kan ett företag skapa incitament för cirkulär design, längre livslängd, fler användningscykler, processer för återtillverkning och så kallade take-back-system. PaaS är den mest omtalade värdebaserade affärsmodellen, som innebär att produkter säljs som tjänster (eller funktion) och att det producerande eller säljande företaget behåller ägandet av själva produkten.

 • Nulägesanalyser och utredningar för privat och offentlig sektor.
 • Intressentanalys och omvärldsbevakning utifrån cirkulär ekonomi.
 • Utvecklingsstöd vid framtagning av cirkulära affärsmodeller.
 • Design för cirkulär ekonomi.
 • Verktyg och metoder för cirkuläritet.
 • Workshops, föreläsningar och utbildningar med olika fokusområden, t.ex. cirkulär affärsutveckling eller cirkulärt tänk i den byggda miljön.
 • Utbildningar 
 • Nulägesanalyser och utredningar för privat och offentlig sektor.
 • Intressentanalys och omvärldsbevakning utifrån cirkulär ekonomi.
 • Utvecklingsstöd vid framtagning av cirkulära affärsmodeller.
 • Design för cirkulär ekonomi.
 • Verktyg och metoder för cirkuläritet.
 • Workshops, föreläsningar och utbildningar med olika fokusområden, t.ex. cirkulär affärsutveckling eller cirkulärt tänk i den byggda miljön.
 • Utbildningar 

Agenda 2030​


Vi hjälper er med hur ni kan gå tillväga för att arbeta strategiskt med FN´s 17 Globala Hållbarhetsmål, som är en del av Agenda 2030. Vi bistår med att sortera fram det viktigaste Globala målen, som är mest relevanta för er. Vi guidar i målkonflikter och identifierar synergieffekter för att skapa så stor hållbarhetseffekt som möjligt.

 • Stöd till att utveckla ert strategiska arbete i l
  inje med målen i Agenda 2030.
 • Nulägesanalys, GAP-analys.
 • Affärsutveckling för Agenda 2030.
 • Kunskaps- och processtöd.
 • Utbildning, workshops, coachning.
 • Hållbarhetsredovisning med utgångspunkt i
  ert Agenda2030 arbete.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.