Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

SYSTEMATISKT
HÅLLBARHETSARBETE

Ledningssystem, enskilt eller i nätverk​

Esam finns som stöd för organisationer som vill införa ett effektivt ledningssystem och ger råd kring lämplig nivå med tillsammans med dig. Grundprincipen är att ledningssystemet ska vara enkelt och verksamhetsstödjande och samtidigt uppfylla kraven i ISO-standarden. Vi har alltid verksamheten, medarbetarna och ett arbete för ökad hållbarhet i fokus. Vi erbjuder konsultstöd både för er individuella verksamhet eller för att samarbeta med andra verksamheter i ett nätverk. Vill ni ha stöd kring att utveckla ert befintliga ledningssystem eller startar ni på ruta ett? Eller önska ni stöd kring att hålla ett ledningssystem levande? Vi erbjuder stöd i alla dessa exempel. Som projektledare, som expertstöd eller som inhyrd miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljösamordnare. Tillsammans med er arbetar vi fram ett ledningssystem som passar er. Arbetet med att införa ledningssystemet är en givande process där beskrivning, inventering och framtagning av dokumentation sker parallellt med implementering i en intern lärprocess.

Urval av tjänster:

 • Analyser – Nuläges-, GAP-, Väsentlighetsanalyser, Intressentanalyser, SWOT-analyser, Risk- och möjlighetsanalyser.
 • Byggande och implementering av ett certifierbart ledningssystem (ISO).
 • Löpande underhåll av ledningssystem (ISO), vi kallar det ”Livet efter certifiering”.
 • Utveckling och förbättring av ledningssystem (ISO).
 • Ledningsseminarier.
 • Coachning och stöd vid införande av alla steg.
 • Webbaserat IT-stöd för ledningssystem via vår samarbetspartner 3LED Solution.
 • Internrevisioner.
 • Efterlevnadskontroller (för att undersöka om ni uppfyller lagar och bindande krav).
 • Utbildningar och Workshops.

Vill du veta hur vi kan stötta just er? 

ISO certifiering; Stöd i processen​

Esam finns som stöd för organisationer som vill införa ett effektivt ledningssystem och ger råd kring lämplig nivå. Vi har alltid verksamheten, medarbetarna och ett arbete för ökad hållbarhet i fokus. Grundprincipen är att ledningssystemet ska vara enkelt och verksamhetsstödjande och samtidigt uppfylla kraven i ISO-standarden. Det räcker inte enbart med att skriva och dokumentera rutiner. Arbetet med att införa ledningssystemet är en iterativ process där beskrivning, inventering och framtagning av dokumentation sker parallellt med implementering i en intern lärprocess.

Urval av tjänster:

 • Stöd i certifieringsprocessen inför certifiering enligt:
  • ISO14001:2015 Miljö.
  • ISO 9001:2015 Kvalitet.
  • ISO 45001:2018 Arbetsmiljö.
  • ISO 26000 Socialt ansvar.
  • ISO 39001:2012 – Ledningssystem för trafiksäkerhet.
  • Livet efter certifiering (LEC).

3LED - plattform för ledning​

3LED Solutions AB är en partner till Esam och är ett webbaserat IT-stöd för ledningssystem som vi erbjuder till våra kunder. 3led.se är uppbyggd på flera moduler som man kan köpa i delar eller hel systemet på en gång. 3led.se uppfyller kraven på ISO på bland annat dokumentstyrning, arkivering och spårbarhet.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.