Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

CEBANS

Årsprogram för cirkulär affärsutveckling

CEBANS är en akronym för Circular Economy Business Accelerator North Sweden

CEBANS är ett årsprogram som vi har startat i samarbete med North Sweden Cleantech och Cradlenet. Här får företag och affärsutvecklare tillsammans påbörja resan från en linjär affärsmodell till en cirkulär i en processutbildning.

– “CEBANS mål är att accelerera omställningen till PaaS och andra cirkulära affärsmodeller. Företag som vill påbörja sin cirkulära omställning har mycket att vinna på att övergå till en värdebaserad affärsmodell. Vi hoppas bidra till att en stor andel relevanta svenska företag tillämpar värdebaserade affärsmodeller för en majoritet av sina produkter 2030” säger Elin Bergman, operativ chef på Cradlenet.

– “Genom att justera sitt erbjudande till ökad hållbarhet kan befintliga väl fungerande företag hitta nya affärer och marknader som gynnar såväl företagens som regionens tillväxt”, säger Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech.

Programinformation och anmälan

Omfattning: 30-50 timmar under ett år (digitalt)
Start: 12 jan 2024
Sista anmälan: 1 dec 2023 (begränsat antal platser)
Pris: 25 000 kr exkl. moms (6 000 kr exkl. moms för observatör)

Mer information och anmälan: christina.pihl@esam.se , 070-598 34 84

Välkommen till en informationsträff! 

>>> Länk till anmälan

Bakgrund - CEBANS pilotprojekt

Med erfarenhet inom hållbar utveckling sedan 1990 hade Esam redan 2018 utbildat runt 50 affärsrådgivare i cirkulära affärsmodeller och hållbart företagande i Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. Då först som aktör om att erbjuda utbildningar inom cirkulär affärsutveckling till affärsrådgivare. Insatsen fördjupades därefter genom ett samarbete med North Sweden Cleantech och Umeå kommuns näringslivskontor. Arbetet startade som ett pilotprojekt och nätverket CEBANS syftade till att verka för långsiktig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för affärsrådgivare. För företag som önskade framtidssäkra sin affär genom en cirkulär affärsmodell – med hållbarhet i fokus minska sin resursåtgång och samtidigt tjäna pengar.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.