Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

SAMARBETEN

Nätverk

Vi tror på kraften i att samverka

För att åstadkomma förändring i en snabbare takt behöver vi vara många som arbetar med hållbar utveckling. Men vi behöver också jobba tillsammans. Esam driver och arbetar med flera nationella och internationella nätverk och samarbetsinitiativ, för att påskynda omställningen och skapa en hävstångseffekt för hållbarhet.

Våra nätverk är handlingskraftiga och fyllda av kunskaper och verktyg som kompletterar vår egen. Vi vill bidra med vår erfarenhet, men också lära av andra. Tillsammans kan vi ta steg mot en mer hållbar framtid.

lav Gudrun Romeborn
Social Venture Network


Social Venture Network
, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande

I Nätverket för hållbart byggande och förvaltande samlar och koordinerar vi hela branschen i Umeåregionen, i syfte att stärka kompetens och arbetsmodeller för att bli världsledande i byggande och förvaltande och i kallt klimat. Detta innebär att vi planerar och genomför utvecklingsinsatser, kartlägger behov och möjligheter och ser till att det händer. Vi bygger plattformen och ser till att vi tillsammans uppnår målet.

Viable Business Hub


Esam är ett av partnerföretagen till Viable Business Hub. En nyskapande och omfattande samverkanssatsning, där industriföretag från norra Sverige samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet. Den breda uppslutningen och ett holistiskt perspektiv gör att vi kan åstadkomma stor skillnad. 

BioFuel Region/Biogas Norr

Esams medverkan i BioFuel Region är ett exempel på hur vi arbetar med helhetssyn och hållbara processer. Esam har varit med och grundat nätverket och också haft rollen att mobilisera, engagera och aktivera utvecklingskrafter för hållbara transporter/mobilitet inom regionen ,samt befrämja samverkan mellan kommuner och det lokala/regionala näringslivet. Biogas Norr är ett nätverk som BioFuel Region driver sedan 2010, med ambitionen att sätta biogas i norra Sverige på kartan.

Sustainable Sweden

Sustainable Sweden är en politiskt obunden organisation som arbetar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Esam har varit med i grundandet av Sustainable Sweden och sedan 1996 anordnat internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på hållbarhetsområdet via organisationen. 

Cradle Net

CradleNet är ett svenskt nätverk som arbetar för att främja och sprida information om cirkulär ekonomi. CradleNet organiserar bland annat seminarier och mingel med cirkulära teman. Medlemmar är företag och privatpersoner som arbetar med eller för en cirkulär ekonomi: formgivare, producenter, kemister, arkitekter, hållbarhetskonsulter med flera.

Nätverket för hållbart näringsliv (NMC)

Nätverket för hållbart näringsliv (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har ca 270 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting.

Viable Business Hub

Esam är ett av partnerföretagen till Viable Business Hub. En nyskapande och omfattande samverkanssatsning, där industriföretag från norra Sverige samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet. Den breda uppslutningen och ett holistiskt perspektiv gör att vi kan åstadkomma stor skillnad. 

Viable Business Hub

Esam är ett av partnerföretagen till Viable Business Hub. En nyskapande och omfattande samverkanssatsning, där industriföretag från norra Sverige samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet. Den breda uppslutningen och ett holistiskt perspektiv gör att vi kan åstadkomma stor skillnad. 

Samarbetspartners

Vi samarbetar för kundens bästa

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi företag, organisationer och regioner i en hållbar riktning. Vi har en bred och djup kompetens inom hållbarhet, men ibland behövs ytterligare förstärkning. Därför har vi täta samarbeten med andra experter som kompletterar vår egen kompetens. På så vis kan vi bredda de uppdrag och projekt vi åtar oss. Tillsammans kan vi hjälpa dig med de utmaningar du står inför just nu.

PrestoPresto
samarbetar med Esam i egenskap av ett av Sveriges mest kunniga företag inom brandsäkerhet och erbjuder utbildningar i frågor som rör bl.a. säkerhet och heta arbeten. Dess personal har kunskap från räddningstjänst, ambulans, fastighetsbrandskydd och byggnadstekniskt brandskydd. Presto som tidigare hette Aptum grundades 2005.

RISE- Research Institutes of Sweden

RISE – är internationellt ledande inom forskning och innovationer för hållbar utveckling i organisationer inom såväl näringslivet som i regional och statlig regi. Tillsammans med RISE ger Esam sina kunder möjligheten att certifiera sig enligt en rad olika standarder. Esam har även suttit med i utvecklingsgruppen för Standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.

Antensis AB

Från strategi till genomförande erbjuder Anthesis AB ett brett utbud av tjänster hållbarhet och cirkulär ekonomi. De är experter inom områdena hållbara städer och regioner, minskad klimatpåverkan, hållbara energisystem, miljöekonomi, cirkulär ekonomi, miljöbedömningar och innovations- och processutveckling för att hjälpa er att nå längre.  Anthesis AB ingår i den globala koncernen Anthesis Group, De har tagit sitt namn från det grekiska ordet “anthesis” som refererar till det livscykelstadium hos en växt då den är som mest produktiv.

Copynor

Copynor är ett mediaproduktionsbolag i Umeå med inriktning hållbarhet, och som jobbar med video- och tudioproduktion, podcasts och text. Esam och Copynor har arbetat tillsammans under flera år med bland annat studioinspelade utbildningar, video till hemsida och sociala medier samt textproduktion.

Granö Beckasin

Granö Beckasin är en välrenommerad eko-premiumdestination invid Umeälven som har öppet året runt. Med hållbarhet som ledstjärna samverkar Esam sedan 2024 med Granö Beckasin för att tillsammans utveckla företag och organisationer i en hållbar riktning. 

Koucky & Partners

Koucky & Partners är sedan 1998 specialiserat på frågor kring hållbar mobilitet och jobbar brett inom det området. Exempel på uppdragsområden är mobilitets- och parkeringsutredningar i stadsutvecklingsprojekt, cykelfrågor, mobility management, elektrifiering av transportsystemet, styrmedel samt mobilitet som tjänst.

ADEP- Another Development Perspective AB

ADEP – Another Development Perspective AB – och dess grundare Ingvar Rönnbäck har samarbetat länge med Esam, med sin breda kompetens kring bl.a. freds- och konflikthantering, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Tjänsterna omfattar pedagogiskt arbete, projektarbete, utvärderingar och utredningar, omvärldsanalys och debatt samt projektansökningar.

3Led


3led Solutions AB
är en partner till Esam och är ett webbaserat IT-stöd för ledningssystem som vi erbjuder till våra kunder.3led.se är uppbyggd på flera moduler som man kan köpa i delar eller hel systemet på en gång. 3led.se uppfyller kraven på ISO på bland annat dokumentstyrning, arkivering och spårbarhet.

Anthesis AB


Från strategi till genomförande erbjuder Anthesis AB ett brett utbud av tjänster hållbarhet och cirkulär ekonomi. De är experter inom områdena hållbara städer och regioner, minskad klimatpåverkan, hållbara energisystem, miljöekonomi, cirkulär ekonomi, miljöbedömningar och innovations- och processutveckling för att hjälpa er att nå längre.  Anthesis AB ingår i den globala koncernen Anthesis Group. De har tagit sitt namn från det grekiska ordet “anthesis” som refererar till det livscykelstadium hos en växt då den är som mest produktiv.

Gröna Tryck

Gröna Tryck stärker och förnyar företagsprofiler med marknadens främsta leverantörer av ekologiska och rättvisemärkta profilprodukter. Esam kan tack vare detta samarbete hjälpa sina kunder att synas på hållbart tillverkade produkter. Gröna Tryck grundades 2008 och jobbar främst med arbetskläder, men även med kontorsmaterial och banderoller m.m.

Öbergs miljö- & kvalitetskonsult

Öbergs är experter på ledningssystem och frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, spårbarhet och socialt ansvar. De kan bidra till verksamheternas hållbarhetsarbete inom alla områden och även i olika delar av processen allt från kontroller av leverantörskedjan, utbildning och internrevisioner till att sätta strategier för verksamheten. Deras kontor är i centrala Göteborg men kunderna finns över hela Sverige. 

Öbergs miljö- & kvalitetskonsult grundades 2002 av Sofia Öberg.

Ecoplan In Medio

Ecoplan In Medio är konsulter inom hållbar utveckling, baserade i Göteborg men jobbar överallt. Ofta arbetar Lotta Göthe och Maria Losman i processer med stöd i samarbeten mellan privata företag, offentlig sektor och akademi så de når resultat. Men Ecoplan hjälper också kunder att utveckla den egna organisationen. Hållbar upphandling är en specialitet.

Exempel på samarbeten med Esam är:

  • Utbildning certifierad. hållbarhetsstrateg för offentlig sektor för Aktuell Hållbarhet.
  • Cirkulär upphandling för Region Västerbotten.
iTid

iTid levererar tjänster inom logistik och produktion. I samarbetet med Esam bistår iTid med sin kompetens kring Lean och effektiva flöden. De erbjuder tjänster inom materialförsörjning, produktionsplanering, produktionsstyrning och för underhållsprocessen. iTid grundades 2004. Esam påbörjade sitt samarbete med Leanpartner, som 2014 förvärvades av iTid.

Plats för kommande samarbeten
Plats för kommande samarbeten

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.