Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

HÅLLBARHET

Vårt eget hållbarhetsarbete

För Esam innebär hållbarhet att ta ansvar och påverka brett- både i vår egen verksamhet och i vår omvärld. Störst indirekt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv har vi via de uppdrag vi gör tillsammans med våra kunder. När vi sätter hållbarhetsmål, utbildar och identifierar var vi kan börja, eller hur vi tar ytterligare steg framåt. Vi arbetar med Agenda 2030 och för oss är det viktigt att målen är integrerade, odelbara och alltid används med systemsyn/helhetssyn. För att se en förändring utvärderar vi kontinuerligt våra uppdrag tillsammans med våra kunder. 

    Esam är i grund och botten ett ideologiskt företag och vi konsulter drivs alla av att förbättra världen i en mer hållbar riktning. Därför är det självklart att även vi själva försöker leva ett så hållbart liv som möjligt. Dock är strävan efter ett hållbart liv och ett hållbart bolag både utmanande och stundtals svårt. Vi försöker ständigt utveckla vårt eget och Esams hållbarhetsarbete och delar gärna med oss av våra utmaningar och erfarenheter.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och frodas inom ramen för de planetära gränserna.

En bild på oskalade rödlökar
En väg med vinterlandskap från Österike.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

En väg med vinterlandskap från Österike.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.