Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

VÅR HISTORIA

Pionjärer inom hållbar utveckling

I mitten av 1980-talet börjar Esams historia i de nordligaste delarna av vårt avlånga land. Med en vision om ett hållbart samhälle, envishet och talets gåva lyckas Torbjörn Lahti övertyga även de tjurigaste norrlänningarna till att, genom samverkan, omsätta visionen till konkreta handlingar. Så blev Övertorneå Sveriges allra första Ekokommun. Detta var bara början. 1990 genomförde Torbjörn Lathi tillsammans med Gunnar Brundin, Sveriges allra första Kretsloppskonferens. Den hölls i Orsa, och trots det avlägsna läget var den välbesökt och skapade många ringar på vattnet. I efterverkningarna av konferensen såg de tillsammans behovet av att arbeta vidare för en hållbar utveckling inom ramen för Esam som grundats strax innan konferensen 1990.

2003
2003

SAMVERKANSPROJEKTET BIOFUEL

Esam startade  tillsammans med fyra andra personer samverkansprojektet BioFuel Region i Västerbotten och Västernorrland, med syftet att ställa om transportsektorn till förnybara bränsle. BioFuel Region är än idag ett kraftfullt verktyg för omställningen i transportbranschen. 

2016
2016

TOMTEBO STRAND - ETT HÅLLBART OMRÅDE

När Umeå kommun vill förverkliga sin idé om att bygga en hållbar stadsdel- Tomebostrand, tar Esam tar rollen som processledare. Utifrån projektets bärande delar; Samverkan, Lärande och Hållbarhet har Esam bidragit med mycket strategiska och praktiska input kopplat till Citylab, Agenda 2030-målen och hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand.

2018
2018

NÄTVERKET CEBANS STARTAS

Esam startar nätverket Circular Economy Business Accelerator North Sweden (CEBANS) i samarbete med North Sweden Cleantech och Cradlenet. Nätverket verkar för långsiktig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom cirkuläritet. Målgruppen är både affärsrådgivare och företag som önskar framtidssäkra sin affär genom cirkulära affärsmodeller.

2021
2021

VIABLE BUSINESS HUB

Viable business hub är en nyskapande och omfattande samverkanssatsning med Esam som partner, där industriföretag från norra Sverige samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet. Den breda uppslutningen och ett holistiskt perspektiv gör att vi kan åstadkomma stor skillnad.

Vi är pionjärer inom hållbar utveckling, och vi är stolta över det vi hittills åstadkommit. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att inget av det blivit verklighet utan våra nätverk och våra uppdragsgivare. Tillsammans har vi tagit steg i hållbar riktning, och den resan vill vi fortsätta tillsammans med er.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.