Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

OM OSS

Vi åstadkommer skillnad tillsammans med er

Esam AB är ett konsultföretag inom hållbar utveckling som arbetar med uppdrag över hela Sverige och internationellt, alltsedan 1990. Vi har stor kompetens och erfarenhet av att utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning med fokus på ökad lönsamhet. På Esam är kundnöjdhet centralt och vi går in med stort engagemang och lyhördhet i varje uppdrag. En viktig del är att överföra kunskap till våra uppdragsgivare och hellre ses som en långsiktig partner än en konsult. Vidare är vår övertygelse att om man har kul så blir det också bra – det ska således vara effektivt, kompetent och roligt att jobba med Esam!

Våra värderingar och vår affärsidé

Esams värderingar systemsyn, delaktighet, transparens, glädje och professionalism genomsyrar allt vi gör, och är grundstenarna för att kunna driva igenom vår affärsidé – att genom strategiskt ledarskap, kunskap och inspiration utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning. Vi vet att det går att åstadkomma en hållbar omställning. Det är vad som driver oss. Vi har lärt oss mycket om vad som krävs för att uppnå resultat sedan vi startade 1990. Som att hållbar förändring inte kan ske i isolerade enheter utan genom samsyn som ger förutsättningar för samverkan. Vi har också lärt oss att komplettera problembilder med målbilder och lösningar – baserade på vår egen expertis, men även den kunskap som hela tiden byggs internationellt. På så sätt har Esam utvecklats till en hållbarhetskonsult med en mångfald av kompetenser. Vi är experter på arbetsmiljö, cirkulär ekonomi, ledarskap för hållbar utveckling, social hållbarhet, mångfald och hållbara transporter. Men också hållbar stadsutveckling och nya ISO-standarder inom miljö, kvalité och arbetsmiljö. Vår kultur baseras på en övertygelse om att hållbar utveckling är den enda vägen och alla konsulter jobbar mot Esams gemensamma vision dagligen i varje uppdrag.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.