Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Mötesledare och Temaworkshops

Konferens och workshop på ekodestinationer

Genom vetenskapsbaserade metoder skapar vi tillsammans insikter och skiftar perpektiv som leder din organisation till handling.  Med våra erfarna mötesledare, på utvalda Ekodestinationer, kan ditt företag eller organisation ta steg för att utvecklas i en hållbar riktning.  Våra temaworkshops sker delvis eller helt i utomhusmiljö och syftar till att ta tillvara hela gruppens erfarenheter och kompetenser.

Din grupp har kanske behov av:

  • Tid för reflektion och diskussion om sin position i omvärlden
  • Arbeta fram en plan för sitt fortsatta arbete
  • Revidera sin egen strategi utifrån testade verktyg
  • Fokusera och levandegöra sina värderingar
  • Designa motståndskraftiga verksamheter
  • Utveckla medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser

Dessa temaworkshops kan bokas som heldag med lunch utomhus. Mötesledare för skräddarsydda möten kan du boka som hel- eller halvdag.
För mer information och offert, kontakta vår partner Granö Beckasin

Programinformation

Temaworkshops sker till stor del utomhus, viss anpassning av programmet kan ske efter väderförhållanden.

Körschema kan anpassas efter gruppens ev. behov av tillgänglighet och viljor.

Heldag med lunch

För mer information kontakta ekodestinationen Granö Beckasin

Bakgrund

Lorum ipsum  Lorum ipsum  Lorum ipsum  Lorum ipsum  Lorum ipsum 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.