Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

ASBEST, MÖGEL OCH DAMM

Asbest, mögel och damm

Utbildningen kombinerar tre betydande faktorer till ohälsa och vänder sig till alla som kommer eller kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material (ej rivning), mögel samt damm. Under utbildningen går vi bl.a. igenom gällande
föreskrifter, hälsorisker och personlig skyddsutrustning. Vidare tittar vi på olika arbetsmetoder, medicinska kontroller samt avslutar med ett kunskapstest. Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19§. Utbildningsbevis erhålls efter genomgången
utbildning.

Umeå: 26 okt kl 8.00-16.00
Digital: 4 nov kl 8.00-16.00

Pris: Företag i Esams nätverk betalar 4250 kr/person. Övriga betalar 5550
kr/person. I priset ingår material, fika och lunch.

ANMÄLAN

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.