Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

BELASTNINGSERGONOMI

Belastningsergonomi

Att serva kroppen borde vara lika naturligt som det är för de flesta att serva bilen, men tyvärr kör vi alltför ofta på, med värk, stelhet och smärta
som följd. Ergonomi är en komplex fråga som inte går att lösa helt med generella åtgärder. Alla människor är olika och individuell förståelse är viktigt för att lyckas förebygga belastningsbesvär.

Kursinnehåll:
vilka krav som ställs i AFS 2012:2 (Belastningsergonomi).
• hur kroppen påverkas av fysisk belastning.
• livsstilens påverkan på skaderisker.
• nyckelfaktorer vid bedömning av ergonomiska risker.
• tricks, knep för att minska negativ belastning.

Resultat: Kunskap om hur arbetsplatsen bör struktureras ur ergonomiskt
perspektiv. Förståelse för risker och möjligheter på individnivå samt vad du kan göra själv för att minska risken för belastningsskador överlag samt i en given situation.

Genomförs på förfrågan!

 

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.