Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

CIRKULÄR EKONOMI - Diplomutbildning

Cirkulär ekonomi från teori till praktik för produkt- och tjänsteutvecklare samt affärsutvecklare.

Om utbildningen: Utbildningen möter efterfrågan på kunskap om, och accelerera omställningen till, den cirkulära ekonomin. Den ger dig kunskap och förståelse om hur marknader, kunder, konkurrenter och resurser påverkas och utvecklas när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi. Efter utbildningen ska du kunna implementera den cirkulära ekonomin i din roll som produkt- och tjänsteutvecklare alt. affärsutvecklare. 

Utbildningsmål: Målsättningen är att du ska examineras till diplomerad cirkulär produkt- och tjänsteutvecklare genom att du kan verifiera dina nyvunna kunskaper och färdigheter inom nedanstående punkter kopplat till produkt- och tjänsteutveckling:

 • Vad som kännetecknar ett hållbart cirkulärt system och hur det realiseras i praktiken, och i jämförelse med rådande linjära system. 
 • Cirkulär ekonomins betydelse/koppling för klimatet, resurseffektivitet, biodiversitet och användande av naturresurser. 
 • Cirkulär ekonomins koppling till nationella och internationella hållbarhetsmål och planetära gränser.
 • Central lagstiftning koppling till cirkulär ekonomi och kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutveckling.
 • Olika aktörers roller i det cirkulära systemet, affärsekosystemet i cirkeln uppströms och nedströms och kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutveckling.
 • Cirkulärt omställnings- och beteendeperspektiv utifrån privat- företags- och offentlig konsumtion och produktion och med kopplingen/påverkan utifrån rollen som produkt- och tjänsteutvecklare.
 • Cirkulära affärsmodeller, cirkulära design principer (Zero Waste, Cradle to cradle) och hur det realiseras i praktiken och kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutvecklare.
 • Olika tekniker, som digitalisering, automation och verktyg, som möjliggörare i det cirkulära systemet och vad det innebär i praktiken med kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutveckling.
 • Hur cirkulär produkt- och tjänsteutveckling genomförs i praktiken.

Vem riktar sig kursen till? Utbildningen är för dig som arbetar med att utveckla kunderbjudande, produkt eller tjänst, och som har behov av kunskap och verktyg för val av material, design och affärsmodell utifrån den växande cirkulära marknaden. Du kan även ha ett uppdrag inom företagsfrämjande organisation som affärsutvecklare/näringslivsutvecklare alt. strateg. 

Omfattning och upplägg: För att det ska vara möjligt att genomföra utbildningen parallellt med ditt arbete genomförs den som en flexibel och ortsoberoende digital utbildning. Du behöver avsätta ca 8 timmar per vecka varav ca 2,5 timmar är schemalagda på dagtid för lärarledda lektioner (7st á 2,5h). Lektionerna består av föreläsningar, workshops som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Föreläsningarna ges av personer med lång erfarenhet av cirkulär omställning inom relevanta områden för utbildningen. Utbildningsbevis utfärdas efter examinering och avslutad kurs.

Utbildningen består av sju block á 2,5 timmar lärarledd digitalt:

 • Block 1: Grundläggande cirkulär ekonomi kopplat till praktiska exempel
 • Block 2: Lagstiftning och politik, nationellt och internationellt
 • Block 3: Bransch- och marknadsstudier samt beteende
 • Block 4: Cirkulära affärsmodeller och arbetssätt
 • Block 5: Zero Waste
 • Block 6: Projektarbete – Cirkulär ekonomi i praktiken
 • Block 7: Presentation projektarbete + examination

Upplägg: Lärarledda utbildningstillfällen onsdagar 14.00 – 16.30 under 7 veckor.

Kursstart: 3 maj 2023. Anmäl dig senast 25 april
6 september 2023. Anmäl dig senast 31 augusti
För att kursen ska genomföras krävs minst 8 anmälda.

Plattform: Teams, länk skickas ut i samband med bekräftelse

Föreläsare: Christina Pihl och Cecilia Romeborn

Pris: 15 000 kr/person ex. moms.
För personer inom företag som är med i Esams nätverk kostar utbildningen: 10 000 kr/person ex. moms.
Är ni fler från personer samma företag kan ni nyttja vårt 3 för 2 erbjudande. Skriv 3för2 i meddelande-rutan.

Varmt välkommen med anmälan!

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.