Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

DIPLOMERAD
HÅLLBARHETSCHEF

Diplomerad hållbarhetschef​

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Denna utbildning som vi ger i samarbete med Aktuell Hållbarhet ariktar sig till dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, vd eller annan högre chefsbefattning. Syftet är att stärka dig i din roll som chef samtidigt som du får ny strategisk kompetens inom hållbar utveckling. Vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning och utifrån praktiska case övar vi oss på att ställa rätt frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar och hur det leder till hållbarhet. Vi landar i ledarskapets roll att skapa kultur, struktur och systematik.

Om utbildningen

Vårt mål är att du efter utbildningen ska komma tillbaka till arbetet rustad med ny inspiration och känna dig ännu modigare och tryggare i att du har de verktyg, kunskaper och erfarenheter du behöver för att med ditt ledarskap ta din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Vi går bland annat igenom backcasting och kraftfältsanalys, metoder som både är praktiskt användbara för att skapa en riktning framåt och som samtidigt identifierar drivkrafter/hinder för en hållbar utveckling.

Utbildningen ger dig tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation där en viktig del är erfarenhetsutbytet och handledning deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor nytta av långt efter utbildningen

Praktiskt upplägg

Utbildningen genomförs under fyra dagar fördelat på tre tillfällen:

  • Dag 1 och 2: Fysiskt i kurslokal
  • Dag 3: Halvdag online i Zoom + en timmes gruppcoaching* (bokas under utbildningen i dialog med kursledare, i nära anslutning till dag 3)
  • Dag 4: Fysiskt i kurslokal

Därtill tillkommer en halvdags hemuppgift som genomförs mellan dag 2 och 4.
I förberedelserna inför utbildningen förväntas alla deltagare föreslå en utmaning eller ett relevant case som vi sedan arbetar vidare med under utbildningens gång.

Utbildningen riktar sig till dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, vd eller annan högre chefsbefattning.

Om du vill veta mer kan du besöka Aktuell Hållbarhet eller kontakta Angéla Ekman-Nätt.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.