Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

Grundkurs i Mänskliga rättigheter
& due diligence i leverantörsled

Grundkurs i Mänskliga rättigheter
& due diligence i leverantörsled

Del 1: mänskliga rättigheter
Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande principer i vårt samhälle. Men vad står de för och hur är de relaterade till varandra? I denna kurs ges en introduktion till de mänskliga rättigheternas innebörd.

Del 2: MR och due diligence i leverantörsled
Utbildningen bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för due diligence, som ligger till grund för kommande EU-lag. Den fokuserar främst på mänskliga rättigheter men är även relevant för företags arbete med miljöfrågor i leverantörsledet. Den varvar teori med praktiskt lärande där du får ta del av exempel från ledande företag. Du får även möjlighet att utbyta erfarenhet och applicera dina kunskaper med andra deltagare genom diskussioner och gruppuppgifter.

Kursen pågår under en dag där föreläsningar varvas med dialoger och gruppövningar.

Digital: Datum meddelas inom kort
Umeå: På förfrågan
Stockholm: På förfrågan
Göteborg: På förfrågan

Pris: Företag som är med i Esams nätverk betalar 2950 kr/person.
Pris: för övriga 3850 kr / person.
kr/person.
I priset ingår material, lunch samt fika. Minimum antal deltagare: 8

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.