Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-3904092
david.sanden@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

GRUNDLÄGGANDE
KVALITETSUTBILDNING

Grundläggande kvalitetsutbildning

Utbildningen vänder sig främst till anställda inom organisationer och företag som arbetar med kvalitetsledningssystem och som vill få en introduktion i vad kvalitetsledning innebär. Under utbildningen diskuterar vi bl.a. vad kvalitetsarbete innebär och hur detta kan styras med standarden ISO 9001.

Föreläsningen varvas med gruppövningar och diskussion.

Digital: 30 sep 2022 kl 13.00-16.00
Umeå: På förfrågan
Stockholm: På förfrågan
Göteborg: På förfrågan

Pris: Företag som är med i Esams nätverk betalar 1050 kr/person.
Pris: Övriga 1800 kr/person. I priset ingår material och fika.

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.