Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-3904092
david.sanden@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

GRUNDLÄGGANDE MKA MILJÖ
KVALITET OCH ARBETSMILJÖ

Grundläggande miljö och arbetsmiljöutbildning

Utbildningen vänder sig främst till anställda inom organisationer som arbetar med miljöledningssystem och som vill få en introduktion i hur människa och samhälle påverkar miljön samt vad hållbar utveckling innebär. Utbildningen tar också upp hur miljöfrågorna i företag och organisationer kan styras med miljöledningssystemet ISO 14001 och vilka krav som finns inom den svenska miljölagstiftningen.

Föreläsningen varvas med gruppövningar och diskussion.

Digital: 30 september 12.30-16.00 
Umeå: På förfrågan
Stockholm:
 På förfrågan
Göteborg: På förfrågan 

Pris: Företag som är med i Esams nätverk betalar 1450 kr/person.
Pris: Övriga 2450 kr/person. I priset ingår material och fika.

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.