Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

GRUNDLÄGGANDE MKA MILJÖ
KVALITET OCH ARBETSMILJÖ

Grundläggande miljö, kvalitet och arbetsmiljöutbildning

Utbildningen vänder sig främst till anställda inom organisationer som arbetar med miljö, kvalitet och arbetsmiljöledningssystem och som vill få en introduktion i och grundutbildning i området. Utbildningen tar också upp hur dessa områden kan styras i företag och organisationer med ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö ISO 45001 och kvalitet 45001 och vilka krav som finns inom den svenska lagstiftningen. Dessutom ges grunderna i vad hållbar utveckling innebär.

Föreläsningen varvas med gruppövningar och diskussion.

Digital: fredag 20 september 2024 klockan 8.30-15.30
Umeå: På förfrågan
Stockholm:
 På förfrågan
Göteborg: På förfrågan 

Pris: Företag som är med i Esams nätverk 3450 kr/person ex. moms 

Övriga 5900 kr/person ex. moms.

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.