Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

HÅLLBART LEDARSKAP

Hållbart ledarskap

Utbildningen vänder sig främst till arbetsledare och chefer med personalansvar. Har du funderat över ditt eget ledarskap? Är det bra för dig? För dina medarbetare? Är det hållbart? Vet du vad som inspirerar och motiverar – både dig själv och dina medarbetare? Kan vi förändra och utveckla på ett hållbart sätt? 
Under kursen synar vi våra egna föreställningar och övertygelser, tittar på vad forskarna säger och gör övningar som tydliggör tankar och resonemang. Syftet med kursen är att stärka din förmåga att leda dig själv och dina medarbetare på ett genomtänkt, hållbart och situationsanpassat sätt.

Kursen pågår under en dag där föreläsningar varvas med dialoger och gruppövningar.

Umeå: På förfrågan kl 8.30-16.30

Pris: Företag som är med i Esams nätverk betalar 2950 kr/person.
Pris för övriga 3 850 kr/person. I priset ingår material, lunch samt fika.

ANMÄLAN 

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.