Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

SÄKER KEMIKALIEBEHANDLING

Säker kemikaliebehandling

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete, ansvarar för inköp eller på annat sätt kommer i kontakt med kemiska produkter. Under utbildningen kommer vi att ta upp miljölagstiftning som berör kemikalieområdet med fokus på kraven från EU:s lagstiftning REACH samt hur företaget får en säker hantering av de kemiska produkterna. Vi tar upp både arbetsmiljö- och miljöfrågor som förknippas med kemikaliehantering samt hur man genomför riskbedömning av sina kemikalier.

Föreläsningen varvas med gruppövningar under denna heldagsutbildning.

Digital: 20 okt kl 8.30-16.00 (lunch 12.00-13.00)
Stockholm: På förfrågan
Göteborg: På förfrågan

Pris: Företag i Esams nätverk betalar 3950 kr/person.
Övriga betalar 4950 kr.

ANMÄLAN

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.


Våra tjänster