Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

MILJÖ
OCH KLIMAT

Miljömässig hållbarhet

Den miljömässiga delen av hållbarhet är grunden i hållbarhetsarbete. Vi måste respektera och arbeta inom ramen för planetens gränser.  I takt med att omvärlden ställer högre krav gällande miljöarbete och andra hållbarhetsfrågor, ställs ökade krav på miljöanpassade produkter, koll på leverantörsleden och förbättringsarbete ur miljösynpunkt. Vi hjälper er med riktade projekt eller tar ett helhetsgrepp kring ert miljöarbete. Vi hjälper er även med de certifieringar som efterfrågas av era kunder och stöttar er i certifieringsprocessen.
    ISO14001:2015 stödjer verksamheter som medvetet vill arbeta för att minska sin påverkan på miljön. Standarden hjälper organisationer och företag att definiera sina miljöaspekter och arbeta kontinuerligt med mål och handlingsplaner för att förbättra sina ekologiska fotavtryck.

Hållbart byggande​

Framtidens byggnader ska vara fuktsäkra, ha god innemiljö, vara mycket energieffektiva och naturligtvis vara vackra och funktionella. Esam har erfarenheter av giftfritt, energieffektivt och hållbart byggande. Tillsammans med dig vill gärna fortsätta att ta reda på hur vi kan planera, bygga och förvalta klokare för framtiden. I arbetet med att uppnå ett hållbart samhällsbyggande, tar vi gärna rollen som processledare och nätverksbyggare.

Guidning av GreenZone i Umeå (boka)Esam har tillsammans med Umeå kommun byggt upp nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat som startade 2008. 

Klimatarbete​

En viktig del av en organisations miljöarbete är arbetet med att reducera sitt klimatavtryck. Världens länder enades 2015 i det så kallade Parisavtalet om målet att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader med sikte mot 1,5 grad. Det innebär att vi behöver halvera våra utsläpp senast 2030 och det är hög tid att agera.
    Esam hjälper er att få koll på era utsläpp och var i värdekedjan ni har störst möjlighet att påverka. Därifrån skapas sedan konkreta mål och handlingsplaner. Vi kan även hjälpa er att hitta vägar för att kompensera för de utsläpp ni trots allt har svårt att undvika och att hitta rätt projekt att finansiera för innovation och utveckling inom klimatområdet.

  • Strategiskt och systematiskt klimatarbete.
  • Rådgivning kring Klimatberäkning och klimatstrategi.
  • Rådgivning kring Klimatfinansiering och klimatkompensation.

Utbildningar

Esam ger er kunskap, energi och inspiration för att ta ert hållbarhetsarbete vidare. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom bland annat miljö och klimat, mångfald och vikten av en god arbetsplats. Ni kan välja mellan befintliga utbildningar/e utbildningar, eller komma med specifika önskemål. Vi anpassar alltid upplägget efter målgrupp och bransch samt formulerar syften och mål tillsammans med er.

Fyll på med kunskap och viktiga insikter som leder till handling.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.