Vi tror på en värld där förnybart är det enda alternativet verksamheter tjänar på att lösa samhällsutmaningar ekonomin är cirkulär med naturen och människan i fokus samarbete mellan sektorer och brancher är en självklarhet människors välmående är i fokus

070-7174028
hej@esam.se

Esams logga i vitt

Konsulter för hållbar utveckling sedan 1990

SOCIAL
HÅLLBARHET

Arbetsmiljö - hållbart arbetsliv​

En god arbetsmiljö är grunden för en välfungerande produktiv arbetsplats och en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Organisationer och företag som vill uppnå ett hållbart arbetsliv kan med stöd av Esam arbeta med både förebyggande och löpande arbete eller ta hjälp vid särskilda insatser.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Dokumentation, policy, riktlinjer och rutiner.
 • Frisk arbetsplats, ergonomi och hälsa.
 • Stöd vid mobbning, kränkande särbehandling, diskriminering, hot och våld.
 • ISO 45001, ledningssystem för arbetsmiljö.
 • Kartläggningar, skyddsrond och riskbedömningar.

Ansvarstagande i värdekedjan

Ni får stöd i hur ni kan gå tillväga för att identifiera och arbeta strategiskt med socialt ansvarstagande. Process- och kunskapsstöd vid hållbarhetsintegrering i verksamheten. Med systematik och strategiska val gällande hållbara inköp och leverantörsled kan ni både minska kostnaderna, öka lönsamheten och bidra till hållbar utveckling i både er organisation och leverantörsleden.

 • Utveckling av strategiskt arbete inom social hållbarhet.
 • ISO 26000.
 • Intressentdialog utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Uppförandekod (Code of conduct).
 • Riskanalyser och riskhantering.
 • Anti-korruption.
 • Utbildningar och workshops.

Mångfald​

Mångfald och inkludering är en del av social hållbar utveckling. Mångfaldsperspektivet innebär att organisationer med Esams stöd kan arbeta ännu mer strukturerat och aktivt för att mänskliga rättigheter ska respekteras och förverkligas. Mångfald bidrar till ökad affärsnytta, bättre arbetsmiljö och arbetsklimat. Faktorer som ger upphov till
diskriminering synliggörs och motverkas. Ansvarsfrågor tydliggörs, ökad strategisk
kompetensförsörjning, ökad trivsel, nya produkter och tjänster utvecklas, stöd i beslutsprocesser, inkluderande av fler kund- eller brukargrupper, ökat värdekapande och lönsamhet. För regioner/kommuner innebär också ett arbete med mångfald ökad demokrati, bland annat genom att invånarnas delaktighet och inflytande ökar.

 • Strukturerat mångfaldsarbete.
 • Policys.
 • Utbildning.

Så hjälper vi dig

Esam sätter saker i perspektiv. Vi är en partner som hjälper er genom att lyfta blicken och tydliggöra vägvalen på kort och lång sikt, så att även detaljerna blir rätt. Vi är ert bollplank, er coach och rådgivare i allt som rör hållbarhet.

Vi möter er där ni är. Vi finns där vid de första trevande stegen, vi hjälper er att hålla koll på lagar och regler, starta nya projekt och vi stöttar er när ni är redo för ett mer systematiskt arbetssätt, som att utforma strategier och implementera dem i verksamheten. Tillsammans utvecklar vi värdeskapande företag och organisationer, som kan växa och utvecklas inom ramen för de planetära gränserna.

Kontakta en av våra medarbetare

 Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss på Esam.